• pttcell

  Türkiye'yi seviyoruz hesaplı hattı sunuyoruz.

  Pttcell’in rakipsiz tarifelerini öğrenmek için www.pttcell.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 6 788 numaralı Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.

 • KEP

  Şimdi devir kayıtlı elektronik posta

  Ptt KEP ile elektronik postalarınızı hukuken geçerli hale getirebilirsiniz. Hizmetimiz hakkında bilgi için http://pttkep.gov.tr/ adresine başvurabilirsiniz.

 • PTTKargo

  Türkiye'nin Kargosu

  Kargonuzu Ptt Kargo ile her yere zamanında ulaştırabilirsiniz.

 • HGS

  Online HGS yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

  Online HGS yüklemenin en hızlı ve en kolay yolu için hgs.epttavm.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 • Bonus

  Tüm Türkiye'ye haber uçurduk.

  PTT Bonus ile alışverişlerinizden bonus kazanın, bonus dünyasının tüm fırsat ve ayrıcalıklarından yararlanın. Başvuru için PTT işyerlerimize uğrayabilirsiniz.

1 2 3 4 5
pttcell

Pratik Bilgiler

PTT Çağrı Merkezi’ni aradığınızda sesli yanıt sisteminde sırayla
aşağıdaki numaraları tuşlayarak bilgilere ulaşabilirsiniz:

Yurtiçi kargo gönderi sorgulamalarınız için:
Yurtdışı ve Turpex gönderi sorgulamalarınız için:
Yurtiçi kargo ve kurye gönderilerinin adresten alınması için:
Kargo ile ilgili konularda genel bilgi için:
PTT Hizmetleri hakkında bilgi almak için:

Sıkça Sorulan Sorular

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

 • E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği
 • Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
 • Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği
 • Epostanın iletilme zamanını tespit edecek
 • İçeriğin değişmediğini garanti edecek
 • Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

KEP sistemi TTK’nın 18(3) maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde yer almaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

Tacirler arasında,

 • Diğer tarafı temerrüde düşürmeye
 • Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin
 • İhbar
 • İhtarlar

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

 • İhbarlar
 • İhtarlar
 • İtirazlar ve benzeri beyanlar
 • Fatura
 • Teyit mektubu
 • İştirak taahhütnamesi
 • Toplantı çağrıları
 • Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi

Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.

KEP işlemlerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı aşağıda sıralanan aşağıda sıralanan ilave avantajlar da sağlanmaktadır.

 • Zaman kazancı
 • Kâğıt arşiv kazancı
 • Maliyet kazancı
 • Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
 • Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
 • Çevrenin korunması

Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder.

Elektronik Tebligat yönetmeliği ‘Amaç ve Kapsam’ başlığı 1.maddesinde de belirtildiği üzere e-Tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. vasıtasıyla yapılabilir.

 • Bir elektronik postanın;
 • Ne zaman,
 • Kim tarafından,
 • Hangi KEPHS tarafından gönderildiği,
 • Hangi KEPHS tarafından kabul edildiği,
 • Kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği,
 • Ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğu,

İle ilgili verileri barındırır.

KEP iletilerinize ve e-Tebligatlarınıza ilişkin deliller PTT tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler;

 • Gönderici/Alıcı: KEP iletisi gönderebilir ve alabilir
 • Sadece Alıcı: Sadece KEP iletisi alabilir. (Gönderemez)

hizmet türlerinden birini seçerek PTT KEP hizmetlerinden yararlanabilinir. Katma Değerli Hizmetlerimiz;

İlave Arşiv Alanı Hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlandırılır ve ay sonunda kullanımınız doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.

SMS ile e-Posta Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Kamu içi resmi yazışmalar
 • Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar
 • Elektronik tebligat
 • E-yazışma

KEP Abonelik Başvurusu

a.Gerçek(özel) kişilerde;

Gerçek kişiler www.pttkep.gov.tr adresinden online başvuru yapılabilmektedir. Ancak yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru yapılmak istenmekte ise

 • Kimlik tespiti için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belge ve başvuru sırasında doldurulacak Kep Başvuru Formunun görevli personele sunulması ile başvuru işlemi gerçekleştirilebilecektir. Başvuru formu aynı zamanda www.pttkep.gov.tradresinde “Nasıl Başvurabilirim?” sayfasında mevcuttur.

b.Tüzel Kişilerde;

Tüzel kişiler için başvuru işlemini kurum adına yetkilendirilmiş kimse gerçekleştirebilir. Bu yetkili kimse hizmeti veren PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru formunu temin edebilir aynı zamanda www.pttkep.gov.tr adresinden Nasıl Başvurabilirim?” sayfasından başvuru formunu ve başvuru esnasında bulundurulması gerekli evrakları temin edebilir.

Başvurunuz esnasında vermeniz gereken evraklar incelenmesini müteakip yetkili personel tarafından KEP yetkilisi tarafından anında onaylanır.

KEP Kullanımına Başlama:

Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza şifre zarfınız ve bildirim metni verilir. Artık yasal dayanağı mevcut bir sistem olan KEP sistemine www.pttkep.gov.tr adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz.

Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 131 Merkez 171 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine www.pttkep.gov.tr adresinde bulunan adresinden Nasıl Başvurabilirim?” sayfasından ulaşılabilir.

Gerçek Kişiler;

Gerçek kişiler başvurularını hem www.pttkep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.

Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.pttkep.gov.tr adresinde bulunan Nasıl Başvurabilirim?” sayfasında yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.

Gerçek ve Tüzel Kişiler için gerekli evraklara ve başvuru formları bilgisine www.pttkep.gov.tr adresinde bulunan “Nasıl Başvurabilirim?” sayfasından ulaşılabilmektedir.

Gerçek Kişiler;

ad.soyad.sayı@hs01.kep.tr

“alan-adı-tarafı”:

Gerçek kişiler için “hsY.kep.tr” formatında belirlenir.

Tüzel Kişiler;

 • “MERSİS No”
 • “MERSİS No.X”
 • “TüzelKişiAdı”
 • “TüzelKişiAdı.X”

Formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.”

“alan-adı-tarafı”:

Tüzel kişiler için “hsY.kep.tr” veya “TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr” formatlarından biri ile oluşturulur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dapibus dapibus eros, sed lobortis nisi pharetra non. Quisque at accumsan justo, ut ornare ante. Sed rhoncus convallis rutrum. Etiam volutpat ligula eget justo pharetra aliquam. Sed dapibus odio at nisl laoreet, nec tristique justo varius. Suspendisse mollis leo risus, eget vehicula nunc feugiat eu. Fusce fringilla est non urna consequat imperdiet.

Gerçek Kişiler için;

Gerçek Kişiler KEP hesap adresleri Kimlik Numaralarına bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Bu sebepten ötürü gerçek kişi sadece tek bir KEP hesabı adresi alabilir.

(İsim).(soyisim)@hs01.kep.tr

Tüzel Kişiler için;

Tüzel Kişilerin KEP hesap adresleri Mersis Numaralarına ve tüzel kişilik adlarına bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Serbest seçim alanı değiştirerek birden fazla KEP hesap adresi alınabilir.

(Mersis no).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr

(Tüzel kişi adı).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr

Uygulamanın sisteminizde sorunsuz çalışabilmesi için bilgisayarınızda;

 • Java 1.6 ve üzeri, Adobe Acrobat Reader 8.0 ve üzeri ( Acrobat X hariç) versiyonları yüklü olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.)
 • Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri taracılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.)

Delillerinize iletinizin üzerinde yer alan ‘Seçenekler: Delilleri Göster’ seçeneğinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca iletiye ait delili bu kısımdan indirebilir, gene posta kutunuzda yer alan ‘Delil Doğrulama’ bölümünden doğrulayabilirsiniz.

Yine posta kutunuzda ‘Klasör’ sekmesinin altında sıralanan ‘Gelen Deliller’ ve ‘Giden Deliller’ sekmelerinden herhangi bir tarih aralığında yaptığınız tüm gelen iletilerinizi ve gönderimlerin delillerini listeleyebilir ve alıcılara göre üretilen kanıtları görüntüleyebilirsiniz.

KEP iletisi gönderdiğinizde,

 • KEP’in PTT tarafından ne zaman alındığı
 • KEP’in alıcının posta kutusuna ne zaman iletildiği
 • KEP’in alıcı tarafından ne zaman okunduğuna

İlişkin delil üretir.

Standart e-posta adresinize gönderilen mail ve eğer bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız cep telefonunuza gönderilecek bilgilendirme mesajları ile haberdar olabilirsiniz.

 • Java 1.6 ve üzeri, Adobe Acrobat Reader 8.0 ve üzeri ( Acrobat X hariç) versiyonları yüklü olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.)
 • Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri taracılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.)

Hayır, teslim alındı onayı gelmeden e-postanın gönderilmiş sayılmaz.

Evet. Göndereceğiniz e-postaların gönderi ve alındı onayı kesin olarak gönderildiğinde delil yerine geçmektedir.

Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları kanunen zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Sorguladığınız kişinin rehberde kaydı olmadığı durumdur. Kişinin KEP adresi olup, KEP rehberinde yer almıyor da olabilir.

Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz.

 • PTT KEP sistemine giriş aşamasında parola ve şifre kullanımına ikame olarak elektronik imza ve mobil imza ile de giriş sağlanmaktadır.
 • PTT KEP sistemine giriş aşamasında parola ve şifre kullanımına ikame olarak elektronik imza ve mobil imza ile de giriş sağlanmaktadır.

Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya sahip olmalısınız. e-imza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz.

Listesi ilişikte sunulmuş olan Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaat edilerek KEP hesabınızı kapatabilirsiniz.

Gerçek Kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir. Özel Kişiler ise hesapları için, başvuru sırasında veya daha sonradan birden fazla işlem yetkilisi atanabilir.

PTT KEPHS her bir KEP hesabı için kullanıcılarına ücretsiz 100 (yüz) MB (megabayt) posta kutusu alanı sağlar. Bu alan dolduktan sonra ileti gönderemezsiniz. Ancak almaya devam edersiniz.

Kişisel bilgi güvenliği ISO/IEC 27001:2005 ve BS 10012 standartları ile kontrol edilmektedir. ISO/IEC 27031:2011 standardına uygun iş sürekliliği yönetim sistemi bulunmaktadır.

KEP gönderinizin, KEP sisteminden geçen büyüklüğü, en fazla 10MB olabilir.

KEP rehberinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. KEP Rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

Hayır. PTT KEP yalnızca KEP Delillerini saklamaktadır.

Kanun ile kendisine KEP sistemi ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi ve görevi verilmiş olan kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.

www.pttkep.gov.tr adresinden Gerçek ve Tüzel Kişiler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Listesi ilişikte sunulmuş olan Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek güvenlik ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz.

Listesi ilişikte sunulmuş olan Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek yeni şifre alabilirsiniz.

Listesi ilişikte sunulmuş olan Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek KEP hesabımı elektronik tebligat hizmetine kapatabilirsiniz.

PTT web sayfasında yurt içi kayıtlı posta takibi ekranından yapılabilir.

 • Uygun formattaki 13 karakterli (örn: RR123456789DE ) barkod numarası İdaremize ait “ptt.gov.tr” sitesindeki yurtdışı gönderi sorgulama menüsünde sorgulanarak sorgu ekranında çıkan bilgi doğrultusunda vatandaşa bilgi verilir.
 • Gönderi gümrüğe tabi ise veya sistem üzerinde gönderinin gümrüğe sevk edildi bilgisi varsa vatandaş Posta Gümrük Müdürlüklerine yönlendirilir.
 • Gönderi gümrüğe tabi değil ise veya gümrük denetiminden geçmiş ise en son işlem gördüğü PTT işyerlerine yönlendirilir.
 • Söz konusu gönderinin ülkemize giriş kaydı yoksa; gönderinin sorumluluğu çıkış posta idaresine ait olduğundan göndericinin çıkış posta idaresine başvurarak araştırma talebinde bulunması gerektiği yönünde bilgi verilir.
 • Söz konusu gönderi gümrükte ise veya gümrük kontrolünden sonra dağıtıma çıkarılmadan direkt iade edilmişse veya gönderiye gümrük tarafından el konulmuş ise; kapsamında haberleşme mahiyetinde mektup bulunanlar hariç, gönderilerin yurda sokulması Gümrük Müsteşarlığı’nın mevzuatına tabi olup hangi gönderilerin gümrük kontrolüne tabi olduğuna, alıkonulacağına veya kontrol edilmeksizin alıcılarına teslim edileceğine T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Posta Gümrük Müdürlüğünün karar verdiği yönünde bilgi verilir ve vatandaş ilgili birime gümrük birimine yönlendirilir.
 • Uygun formattaki 13 karakterli (örn:RR123456789TR) barkod numarası İdaremize ait “ptt.gov.tr” sitesindeki “yurtdışı gönderi sorgulama” menüsünde sorgulanır. Söz konusu gönderinin ülkemizden sevk bilgisi varsa; yurtdışı taahhütlü gönderilerin varış ülkesi sınırlarına girdikten sonra, bu ülkelerin sisteme bilgi girişi yapmaları halinde web sitelerinden takip edilebileceği,”ptt.gov.tr” adresinde yurtdışı sorgulama menüsünden ülke seçimi yapılarak ilgili posta idaresine ait kayıtlı gönderi takip sayfasına ulaşılabileceği,menüde bulunan ülkelerin karşılıklı posta yoğunluğu yaşanan ve web sayfalarında "yurtdışı gönderi sorgulama" sayfası olan posta idarelerinin olduğu yönünde bilgi verilir.
 • Söz konusu gönderinin kabulünden itibaren 3 gün geçmesine rağmen yurtdışına sevk edilmemişse ya da postaya verildiği tarihten itibaren 10 gün geçmesine rağmen yurtdışına çıkışı görünmüyorsa vatandaş reklamasyon yaptırması için alındı ile birlikte en yakın PTT merkezine reklamasyon yaptırması için yönlendirilir
 • Söz konusu gönderinin yurtdışına sevk edildiği bilgisi olmasına rağmen teslim bilgisine/iadesine/vb. hiçbir bilgiye ulaşılamıyorsa; vatandaş yine en yakın PTT Merkezine yönlendirilerek araştırma talebinde bulunması istenilir.
 • Araştırma başlatma süresi gönderinin kabul tarihinin ertesi gününden başlamak üzere 6 ay olmakla beraber bu sürenin dolması halinde göndericinin talebinin dikkate alınmayacağı yönünde bilgi verilir. Gönderinin kaybolduğunun tespiti halinde üyesi bulunduğumuz Dünya Posta Birliği Kararları uyarınca yurtdışı mektup postası gönderilerine en fazla 30,00 SDR ile birlikte kabul tarihindeki yollama ücreti (taahhüt ücreti hariç) tutarında tazminat ödendiği yönünde bilgi verilir.

Kayıtlı (taahhütlü) bir gönderi olması halinde barkod numarası ile Kurumsal web sayfamızdan sorgulama yapılarak, kayıtsız gönderi olması halinde ise adresinize en yakın PTT Dağıtım Merkezine veya PTT Başmüdürlüğüne başvurarak bilgi alabilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Kayıtlı gönderinin barkod numarasını temin edemediğiniz durumlarda da kayıtsız gönderilerde olduğu gibi bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Üyesi bulunduğumuz Dünya Posta Birliği Kongre Kararları ve iç mevzuatımız uyarınca kayıtsız mektup türündeki gönderiler diğer posta idareleri ve servislerimiz arasında herhangi bir kayda tabi olmadan alınıp verildiğinden, meydana gelen kayıp, hasar, gecikme gibi aksaklıkların hangi ülke servislerinde oluştuğu tespit edilemez ve bu tür gönderiler için sorumluluk alınmaz.

Aynı kararlar uyarınca yurtdışı kayıtsız gönderilerde araştırma yapılmamaktadır.

Bu hizmete ilişkin ek ücretin ödenmesi koşuluyla gönderilerin (kayıtlı) taahhütlü olarak yollanmasının mümkün olduğu, gönderinin kayıtlı olması halinde ne zaman hangi ülke ve hangi servislerde işleme tabi tutulduğunun takip edilebildiği, sorumluların daha kolay belirlenebildiği yönünde bilgi verilir.

Tüm PTT işyerleri Kayıtlı posta otomasyonuna açıktır.

Sorgulama ekranında teslim alanın adı soyadı görülmemekle birlikte müşterilerin talep etmesi ve alıcı veya gönderici olduğuna dair bilgi veya belge göstermesi halinde gönderiyi teslim eden PTT işyerince incelenerek bilgi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve dokümanlar için Internet ortamında http://www.ptt.gov.tr adresinin Mevzuat bölümünde gerekli bilgi ve dokümanlara ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Yurtiçi taahhütlü olarak postaya verilen bir mektup postası gönderisinin kaybı halinde taahhüt ücretinin 50 katı tutarında tazminat verilir.Yurtdışında ise; en fazla 30,00 SDR ile birlikte kabul tarihindeki yollama ücreti (taahhüt ücreti hariç) tutarında tazminat ödenir. Tazminat alma hakkı göndericinindir, göndericinin hakkından feragat etmesi halinde alıcısına tazminat ödenir.

Telefon faturasını düzenleyen ilgili Kuruluşa başvurmanız halinde fatura adresinizde istediğiniz değişikliği yapabilmeniz mümkündür.

Alıcı ve gönderici dışındaki kimselerin bilgi talebinde bulunması halinde posta gizliliğinin ihlal edilmemesi ve bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde gerekli bilgilerin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Genel Müdürlükçe yapılacak tebliğlerde belirtilen miktarda, adlarına bir gün içerisinde çok sayıda gönderi gelen gerçek ve tüzel kişilere, kurum, kuruluş ve resmi dairelere alınacak taahhütnameye istinaden öncelikli ve ücretsiz kutu tahsis edilebilir.

Öncelikli ve ücretsiz kutu tahsisinden sonra aboneye gelen gönderileri sayısında devamlılık arz eden bir azalma olması halinde, aboneye gerekli bilgi verilmek suretiyle kutunun ücretli olarak tahsisi yoluna gidilir. Ancak abonenin kutuyu ücreti mukabilinde istemesi halinde abonelik iptal edilir.

Bulunduğunuz semte en yakın PTT Merkezine müracaat etmeniz ve sizden talep edilecek belgeleri tamamlamanız halinde adınıza Posta Abone Kutusu kiralamanız mümkün olabilmektedir

Posta abone kutuları kira süresi en az 1 ay, en çok 1 yıldır. Aylık kira süreleri kiralandığı ayın ilk gününden yıllık kira süreleri de Ocak ayının 1. gününde başlar. Yıllık abone olmak istendiği halde yıl içinde başvuruların kira süresi yıl sonuna kadar aylık hesaplanır. Yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre posta abone kutularının ücreti alınmaktadır.

Haberleşme adresinizin üçüncü şahıslar tarafından da değiştirilmesi göz önünde bulundurularak, kimliğiniz ilebirlikte imzalı bir dilekçe esliğinde en yakın PTT Başmüdürlüğüne müracaatınız halinde talebiniz geciktirilmeden yerine getirilecektir.

Mevzuatımıza göre, Mektup Postası Gönderilerine alıcı ad ve soyadı, memuriyet, sanatı veya ticaret ünvanı oturduğu semt, sokak adı, ev apartman, han gibi binaların kapı numarası ile daire numaraları herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa yer kalmadan yollanabilmesi ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgilerin açık ve okunaklı yazılması gerekmektedir.

Kurumumuz söz konusu gönderilerin dağıtım ve teslimini yapmakla görevli olup, evrak içeriği hakkında herhangi bir kayıt tutulmamaktadır

Gönderici kurum tarafından postaya verilen gönderinin kabul tarihi, kabul edilen PTT işyerinin adı, alıcının adı soyadı ve açık adresi, varsa 13 karakterli barkod numarasının bildirilmesi, halinde gerekli araştırma başlatılıp bilgi verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Tarafınıza verilen posta alındısı üzerindeki barkod numarasının en yakın işyerine bildirilmesi halinde alma haberi kartının hangi işyerimizde bulunduğunu öğrenmeniz mümkün bulunmaktadır.(Yurtiçinde)

Ayrıca internetteki web adresimiz olan http://www.ptt.gov.tr sitemizdeki kayıtlı gönderi sorgulama bölümüne tarafınıza verilen posta alındısı üzerindeki barkod numarasını girerek öğrenebilirsiniz.(Yurtiçinde)

Mevzuatımıza göre, tebliğ yapılmak üzere adresinize gelindiğinde;

 • Siz adreste bulunmadığınız ancak başka birinin bulunduğu hallerde adreste bulunanlardan 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre sizin adınıza tebligatı almaya yetkili kimselerden herhangi birinine tebliğ edilebilir.
 • Bu kişilerden birinin de adreste bulunmaması halinde komşu, kapıcı veya yönetici gibi kimselerden sorularak adreste oturup oturmadığınız incelenir ve adreste oturduğunuz tespit edildiği takdirde tebligat o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine yahut za¬bıta amir veya memuruna (polis karakolu) imza mukabilinde teslim edilir.
 • Adresinizin Adres Kayıt Sistemi’nden (MERNİS) alınması ve bu durumun tebliğ evrakı üzerinde açıkça belirtilmiş olması halinde adres siz veya sizin yerinize tebliğ almaya yetkili kimse olmasa dahi komşu, kapıcı veya yönetici gibi kimselere sorulmaksızın tebligat o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine yahut za¬bıta amir veya memuruna (polis karakolu) imza mukabilinde teslim edilir.

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde kazai merciler tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uyarınca tebligat çıkarılabilir.

35 inci madde uyarınca çıkarılan tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

İstisnai bir durum olarak; daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkârlar sicillerine verilen en son adreslere de 35 inci madde uyarınca tebligat çıkarılabilir.

Kuruluşumuzun resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr adresinde yer alan Hesaplama Araçları / Gönderi Teslim Süresi Sorgulama kısmından gönderinizin türü ile çıkış ve varış illerini seçerek gönderinizin ortalama teslim süresini öğrenebilirsiniz.

Ancak, belirlenen bu süre;

Gönderilerin postaya verildiği gün ve saatte,
Gönderilerin sevk edildiği günde havayolu veya karayolu trafiğinde elde olmayan gecikmelere,
Gönderilerin varış merkezine geldiği gün varış merkezinde dağıtım yapılıp yapılmadığına (Cumartesi, Pazar, kanuni tatil v.b) veya dağıtıma çıkış saatinden önce gelip gelmediğine,
Alıcı adresinin şehir dağıtım alanında veya köy dağıtım alanında olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir

Yurtdışı çıkışlı öncelikli (uçak) gönderiler, ülkemize girişlerinden itibaren gümrüğe tabi değil ise en geç 3 gün içerisinde varış yerlerine ulaştırılmaktadır.

Ülkemiz kabul yurtdışı varışlı gönderiler ise; postaya verildiği merkezin yurtdışı alıp verme merkezimizin bulunduğu İstanbul’a olan uzaklığına ve tercih edilen yollama şekline (yüzey veya uçak) göre en geç üç gün içerisinde varış ülkelerine sevk edilmekte ve teslim süresi varış posta idaresinin teslim standardına göre değişmektedir.

Bununla birlikte yeterli sayıda ve hacimde gönderi kabulü olmayan ülke varışlı gönderiler 3.ülkeler aracılığıyla yollanmakta ve bu gönderilerin teslimi daha uzun sürede olmaktadır.

Ayrıca, gerek üyesi bulunduğumuz Dünya Posta Birliğince alınan kararlar, gerekse iç mevzuatımız uyarınca göndericinin talebi doğrultusunda postaya kayıtsız olarak verilen gönderiler servislerimiz arasında herhangi bir kayda tabi tutulmadan alınıp verilmektedir.

Bununla birlikte kayıtsız gönderilerin kabul edildiği PTT işyerinin adı, kabul tarihi, alıcı ile gönderici adı, soyadı ve adresi belirtilmesi halinde kabul ve varış ilindeki PTT Başmüdürlüklerimizce kayıtsız gönderinin gönderici ve alıcı adreslerine ait cihette bulunup bulunmadığı araştırılıp bilgi verilmektedir.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan vasıtalarla yapılan tebligatlar dışındaki her çeşit tebliğ evrakı ve davetiyelerin, ilgililere ulaşması ve ilgililerin tebliğin veya davetiyenin gereklerini yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında, evrakın gönderileceği mahallin yakınlık veya uzaklığı, mevsim koşulları, ulaşım araçlarının durumu gibi hususlar dikkate alınır.

Postaya Hızlı Tebligat olarak verilen tebliğ evrakları ise;

 • Postaya verildiği şehir dağıtım alanı içerisinde 1 gün (24 saatte)
 • İl sınırları içinde kabulden itibaren en geç ertesi gün
 • İller arasında ise kabulden itibaren en geç 2 gün sonra teslim edilir.

Hızlı Tebligata ait mazbatanın çıkaran mercie iadesi ise tebligatın tesliminden itibaren en geç 2 gün içerisinde yapılır. Bu sürelerin hesabında dağıtım yapılmayan resmi tatil vb. süreler dikkate alınmaz.

Özellikle bu tür gönderiler için abonelik anlaşması sırasında bildirilen adresin güncel olup olmadığının kontrol edilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

Banka ve GSM şirketleri ile olan anlaşmalar çerçevesinde postaya verilen ekstre ve faturalar son ödeme tarihlerine bir hafta 10 gün kalacak şekilde dağıtım merkezlerine ulaştırılması gerekmesine rağmen, gönderilerin zaman zaman gecikmeli olarak Kuruluşumuza teslim edilmesi nedeniyle son ödeme tarihinde veya sonrasında günü geçmiş olarak alıcılarına ulaştırılabilmektedir.

Tebligat evrakları da kayıtlı gönderilerde olduğu gibi Kurumsal web sayfamızdan barkod numaraları ile sorgulanabilmektedir.

PTT tarafından kabul edilen yazılı metnin elektronik ortamda iletilmesi ve belirtilen adrese dağıtıcı tarafından teslim edilmesi hizmetidir.

 • İnternet Üzerinden ( ücreti kredi kartı veya posta çeki hesabından tahsil edilerek kutlama, taziye vb.)
 • Telgraf Otomasyon Sistemi ile PTT İşyerlerindeki gişelerden,
 • 141 Fono-Tel servisi ile telefondan, (ücreti telefon faturasına tahakkuk ettirilerek)
 • Faks cihazı bulunanlar tarafından Fakstel Servisine iletilmesi durumunda (ücreti telefon faturasına tahakkuk ettirilerek kelime sayımı ile otomasyon sistemi üzerinden telgraf varış yerine ulaştırılmaktadır.) telgraf kabul edilmektedir.

http://www.ptt.gov.tr kurumsal sayfamızda yer alan “Telgraf” linkinin tıklanması halinde “Ziyaretçi girişi” ve “ Abone girişi” ekrana gelecektir. “Ziyaretçi girişi” ile abone olmayan müşterilerimizin doğrudan girebilmesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu linki tıkladığınızda telgraf gönderme işleminde gerekli bilgileri girebileceğiniz sayfa açılacaktır. Gerekli alanları doldurmak suretiyle kredi kartınızdan ödeyebilmektesiniz.

e-telgraf abonelerinin internet üzerinden telgraf gönderebilmeleri için “Abone Girişi” linki hazırlanmış olup, buradan abonelerimiz şifreleri ile giriş yaparak telgraf gönderebileceklerdir.

Herhangi bir PTT İşyerinde “e-Telgraf Abonelik Sözleşmesi” imzalayarak abone olunması halinde gerekli belgelerdeki abonelik bilgileri ile gerçek veya tüzel kişiler olarak sistemimize tanımlandığından, kimlik tespitini gerektiren telgraflar da dahil olmak üzere abonelerimizin tüm telgrafları İşyerimize gelinmesine gerek kalmadan evlerinden veya işyerlerinden internet üzerinden kabul edilmekte ücreti de kredi kartından ödemenin yanı sıra posta çeki hesabından tahsil edilmesi alternatifi de bulunmaktadır.

Bununla birlikte “e-Telgraf Abonelik Sözleşmesi” imzalanması durumunda müşteri kullanıcı şifresi SMS yoluyla size ayrıca bildirilecektir.

Telgraf ücreti PTT İşyerlerimizden kabul esnasında peşin alınabileceği gibi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan bu ücret, kredi kartından, posta çeki hesabından, (e-telgraf abonelik sözleşmesi imzalayan aboneler için) ve telefon faturasına yansıtılarak (141fonotel) ile de tahsil edilmektedir.

Ödeme seçeneği kredi kartı olarak seçildiğinde telefonla geri arama yapılmaz. Ödeme şekli telefon faturası olarak belirtildiğinde sadece numara doğrulama amacı ile geri arama yapılmaktadır. Ödeme seçeneği ne olursa olsun (telefon faturası veya kredi kartı) telgrafın onay veya red durumunu belirten mesaj göndericinin belirttiği e-posta adresine gönderilmektedir.

Telgraf kabulü sırasında sistem tarafından TG ile başlayan 13 haneli barkod numarası verilmektedir. Verilen bu barkod numarası ile www.ptt.gov.tr kurumsal sayfamızdaki “Telgraf” bölümünden bireysel müşteri girişinden, sol menüde yer alan “Telgraf İşlemleri” linki tıklanarak “Telgraf Sorgulama” bölümüne ulaşabilir ve sorgulama yapabilirsiniz.

Ancak, telgrafın sorgulamasının yapılabilmesi için barkod numarası bulunması gerektiğinden müşterilerimiz tarafından kaydedilmesi (saklanması) gerekmektedir.

 • Alıcısının maddi ve manevi yararlı veya zararlı olması muhtemel telgraflar
 • Genel ahlak ve adaba aykırı telgraflar
 • Hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren telgraflar
 • Ait olduğu dilde normal manasında kullanılmayan kelime, tabir, rakam ve harf gruplarını içeren veya uydurma yahut normal manayı ifade etmeyen kelimeler ile gizli bir manayı ifade eden rakamlar ve kodlu yazılmış telgraflar,
 • Metni yabancı dille yazılmış telgraflar.

Telgrafın içerik açısından kimlik tespitini gerektirip gerektirmediği yönünden incelenmesini takiben onay verilerek varış merkezine ulaşacak, varış yerinde dağıtım görevlileri tarafından belirtilen adrese teslimi sağlanacaktır.

Telgrafın içerik açısından kimlik tespitini gerektirmesi durumunda gönderici e-posta yoluyla internet üzerinden kabul edilememe nedeni hakkında bilgilendirilecek ve PTT İşyerlerimizden kabul yapılması gerektiği bildirilerek İşyerimize davet edilmiş olacaktır. Kabul edilemeyen telgrafın ücreti de iade edilecektir.

 • Acele Telgraflar: Alıcısına altı saat içerisinde teslimi istenilen ve normal telgrafın iki katı ücretlendirilen telgraflardır.
 • Bizzat Alıcısına Teslimli Telgraflar (BA): Bizzat alıcısına teslim edilir. Bu telgraflar alıcısından başka kimseye teslim edilmez.
 • Belirli Gün ve Saatte Teslimli Telgraflar (BGS): Gönderici tarafından talep edilen gün ve saatte alıcılarına teslim edilir. Köy varışlı telgraflar BGS ek hizmetiyle kabul edilmeyecektir.

Sosyal ve kültürel yaşamla yakından ilgili olan sempozyum, tören, (nikah-düğün) festival ve önemli toplantı vb. faaliyetler için çekilen telgraflar Belirli Gün ve Saatte (BGS) ek hizmet işaretli olarak gönderilmesi gerekmektedir. Telgraf gönderilmesi sırasında “Ek Hizmetler” bölümündeki 2inci kutucuğun Tarihli (BGS) tıklanarak açılan tarih kısmının tam olarak doldurulması gerekmektedir. Tarih bölümünün doldurulmaması telgrafın reddedilmesine veya teslim edilemeyerek iptal edilmesine neden olmaktadır.

 • Postrestant Adresli Telgraflar (POT): PTT İşyerinde alıcısına teslim edilir. Postrestant adresli telgraflarda, alıcının adı ve soyadının açık olarak yazılması gerekmektedir.
 • Cevaplı Telgraflar: Cevaplı telgraf gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgrafın ücretinin kabul anında ödenmesi hizmetidir. Alıcı tarafından 3 ay içerisinde PTT İşyerine ibraz edilerek cevap hakkı kullanılabilir. Cevaplı telgraf olarak gönderilmiş ve barkodlu telgraf aslı PTT İşyerinde muhafaza edilir.

“Telgraf Giriş Ekranı” bölümündeki “Telgraf Bilgileri”nde yer alan, aşağıda sıralanan durumlarda telgrafın gecikme ihtimali hakkında göndericinin uyarılmasıdır.

 • Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresi yeterli olmayan telgraflar
 • Büyük şehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar
 • Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar
 • Posta abone kutusuna çekilen telgraflar
 • İl ve ilçe dağıtımı dışındaki ve köy adresli telgraflar
 • Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar
 • Resmi daire adreslerine mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar
 • BGS ek hizmet işareti olan ve yirmi dört saatten az süre bulunduğu durumlarda normal telgraflar, altı saatten az süre bulunduğu durumlarda acele telgraflar.

Tüm PTT Merkez ve Şubelerinden telgraf kabulü yapılmaktadır.

141 servisimizin aranması ve telefon numarası verilerek talep yazdırılır, geri arama ile telgraf kabulü tamamlanır.141'den yalnızca kimlik tespitini gerektirmeyen kutlama, taziye vb. telgraflar gönderilebilmektedir.

Cevaplı telgraf çekebilirsiniz. Çektiğiniz telgraf cevaplı olunca 2 kat olarak ücretlendirilmektedir. Alıcının size cevaben çekeceği telgrafın ücretinin kabul anında ödenmesi hizmetidir. Alıcı tarafından 3 ay içerisinde PTT İşyerine ibraz edilerek cevap hakkı kullanılabilir.

Hüviyet tespitini gerektirenlerin bir örneğinin alıkonulması zorunludur. Bunun haricinde kalanlar gönderici isteğine bağlı olarak PTT’de bırakılabilir veya bırakılmaz. Zorunlu değildir.

Devamı

“taahhüt” ile ilgili sonuç bulunamamıştır.

Yeni bir arama yapabilir ya da
Sıkça Sorulan Sorular’a geri dönebilirsiniz.

Bağlantılar