PTT Çağrı Merkezi’ni aradığınızda sesli yanıt sisteminde sırayla aşağıdaki numaraları tuşlayarak bilgilere ulaşabilirsiniz:


Posta gönderisi sorgulamak için: 3 - 1

Hızlı Tebligat Gönderim İşlemleri için: 3 - 1

Telgraf Gönderim işlemleri için: 3 - 3

Posta gönderileri ile ilgili konularda genel bilgi almak için: 3 - 4

Kayıtlı elektronik posta ve e-tebligat işlemleriniz için: 7

PTT Hizmetleri hakkında bilgi almak için: 8 - 1

PTT Çağrı Merkezi’ni aradığınızda sesli yanıt sisteminde sırayla aşağıdaki numaraları tuşlayarak bilgilere ulaşabilirsiniz:


Yurtiçi kargo gönderi sorgulamalarınız için: 2 - 1 - 1

Yurtdışı ve Turpex gönderi sorgulamalarınız için: 2 - 1 - 2

Yurtiçi kargo ve kurye gönderilerinin adresten alınması için: 2 - 2 - 1

Kargo ile ilgili konularda genel bilgi için: 3 - 1

PTT Hizmetleri hakkında bilgi almak için: 8 - 1

PTT Çağrı Merkezi’ni aradığınızda sesli yanıt sisteminde sırayla aşağıdaki numaraları tuşlayarak bilgilere ulaşabilirsiniz:

Pttkart Kayıp, Çalıntı bildirimi için: 1 - 1

Posta çeki ve PTTkart işlemleri İçin: (Müşteri numaranız ve telefon şifreniz ile işlem yapabilirsiniz): 1 - 2

PTT Bonus Kart işlemleri için: 1 - 3

HGS Bakiye sorgulamak için: (10 Haneli etiket numaranız ile işlem yapabilirsiniz) 4 - 1

HGS Geçiş ihlali sorgulamak için: (10 Haneli etiket numaranız ile işlem yapabilirsiniz) 4 - 2

PTTCell için: 5

E-PTT AVM hizmetleri için: 6

PTT Hizmetleri hakkında bilgi almak için: 8 - 1

KEP Abonelik Başvurusu

a.Gerçek(özel) kişilerde;

Gerçek kişiler www.pttkep.gov.tr adresinden online başvuru yapılabilmektedir. Ancak yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru yapılmak istenmekte ise

 • Kimlik tespiti için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belge ve başvuru sırasında doldurulacak Kep Başvuru Formunun görevli personele sunulması ile başvuru işlemi gerçekleştirilebilecektir. Başvuru formu aynı zamanda www.pttkep.gov.tradresinde “Nasıl Başvurabilirim?” sayfasında mevcuttur.

b.Tüzel Kişilerde;

Tüzel kişiler için başvuru işlemini kurum adına yetkilendirilmiş kimse gerçekleştirebilir. Bu yetkili kimse hizmeti veren PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru formunu temin edebilir aynı zamanda www.pttkep.gov.tr adresinden Nasıl Başvurabilirim?” sayfasından başvuru formunu ve başvuru esnasında bulundurulması gerekli evrakları temin edebilir.

Başvurunuz esnasında vermeniz gereken evraklar incelenmesini müteakip yetkili personel tarafından KEP yetkilisi tarafından anında onaylanır.

KEP Kullanımına Başlama:

Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza şifre zarfınız ve bildirim metni verilir. Artık yasal dayanağı mevcut bir sistem olan KEP sistemine www.pttkep.gov.tr adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz.

Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 131 Merkez 171 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine www.pttkep.gov.tr adresinde bulunan adresinden Nasıl Başvurabilirim?” sayfasından ulaşılabilir.

Gerçek Kişiler;

Gerçek kişiler başvurularını hem www.pttkep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.

Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.pttkep.gov.tr adresinde bulunan Nasıl Başvurabilirim?” sayfasında yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.

KEP iletisi gönderdiğinizde,

 • KEP’in PTT tarafından ne zaman alındığı
 • KEP’in alıcının posta kutusuna ne zaman iletildiği
 • KEP’in alıcı tarafından ne zaman okunduğuna

İlişkin delil üretir.

KEP rehberinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. KEP Rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

KEP sistemi TTK’nın 18(3) maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde yer almaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

Tacirler arasında,

 • Diğer tarafı temerrüde düşürmeye
 • Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin
 • İhbar
 • İhtarlar

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

 • İhbarlar
 • İhtarlar
 • İtirazlar ve benzeri beyanlar
 • Fatura
 • Teyit mektubu
 • İştirak taahhütnamesi
 • Toplantı çağrıları
 • Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi

Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.

Ödeme şartlı gönderiler ödeme bedeli tahsil edildikten sonra alıcısına teslim edilir. Alınmak istenmemesi durumunda ödeme bedeli iade edilmez.

Kontrollü teslim ek hizmeti ile gönderilen gönderiler, alıcılarına tesliminden önce alıcının huzurunda gönderi açılarak kapsam kontrolü yapıldıktan sonra varsa tahakkuk eden ücretler ile ödeme şartlı olanların bedelleri alıcılarından tahsil edilir. Ancak Kontrollü Teslim ek hizmeti sadece göndericileri tarafından istenebilir.

Mevzuatımıza göre en yakın PTT merkezine başvurmanız halinde kabulde alınan ücret tarafınıza ödenebilecektir.

Mevzuatımıza göre ödenecek tazminat kabulde alınan ücretin 10 katından fazla, taahhütlü mektuplar için ödenen taahhüt ücretinin elli katından az olamaz.

Kargo/kurye gönderilerinin dağıtımı akşama kadar devam etmekte olup, adresinize getirilecek saat konusunda kesin bilgi verilememektedir.

Teslim bilgisi ise akşam saatlerinde dağıtımla görevli personel sisteme girildiğinden ancak akşam saatlerinde ptt.gov.tr adresinden barkod numarasıyla teslim bilgisini görebilirsiniz.

ptt.gov.tr adresinden “Hesaplama Araçları/Gönderi Ücretini Öğrenin” bölümünden Gönderinin ağırlığı ve en-boy-yükseklik bilgileri ile ücret bilgisini öğrenebilirsiniz.

Otoyollar ve/veya köprülerde seyreden taşıtların ödeme noktalarında durmadan geçmelerini ve geçiş ücretlerini de kart veya pasif RFID etiket üzerinden ödemelerini sağlayan yüksek teknoloji ürünü sistemdir.

HGS Sisteminin temeli, araç üzerinde bulunan RFID (radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi) etiketlerinin otoyol şeritlerinde, RFID okuyucu anten tarafından okunarak giriş ve çıkış verilerinin oluşturulmasına dayanmaktadır.

HGS’nin Avantajları:

 • Engelsiz Geçiş
 • Geçiş Anında Otomatik Ücret Tahsili
 • Trafik Akışında Süreklilik, Pasif RFID teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü ve düşük maliyetli olması
 • Plaka Tanıma Sistemi sayesinde kaçak ve aranan araçların tespiti anında yapılabilmektedir.

HGS Etiket Çeşitleri: Sistemde iki tip etiket kullanılmaktadır.

 • Yapışkan Tipi Etiket: Araçta içerden cama yapıştırılarak kullanılacak ve çıkarıldığında işlevini yitirecek türden bir etikettir.
 • Kart Tipi Etiket: Yapıştırılmayan fakat cama yerleştirilecek bir muhafaza kabı içinde kullanılacak etiket türüdür.

HGS Etiketinin Özellikleri:

 • Bu etiketler pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı okuyucudan geçerken alır.
 • Üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon korumalı, çıkartılmak istendiğinde kendi kendisini yok eder.
 • Yüksek güvenlik seviyesinde ve klonlanamaz ürünlerdir.
 • Sistem ile geçiş anında otomatik ücret tahsili, pasif RFID olarak tanımlanan radyo frekanslı kimlik tanımlama teknolojisiyle yapılacaktır.
 • Sistem Giriş ve Çıkış bilgilerini eşleştirerek ücretlendirme yapar ve HGS hesabından ücret düşümü yapar.
 • Çıkışlarda etiketin okunamaması durumunda plakadan HGS hesabı belirlenerek giriş ve çıkış bilgileri eşleştirilir ve ücretlendirme yapılır.
 • Çıkışlarda etiketin okunamaması ve plakanın otomatik olarak belirlenememesi durumunda geçişe ait fotoğrafın personel tarafından incelenerek HGS hesabı ile eşleştirilir ve ücretlendirme yapılır.

Giriş bilgisi belirlenemediği durumlarda geçiş ücreti en uzak mesafe üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumla karşılaşan sürücüler geçişine ait bilgileri

 • hgs@ptt.gov.tr mail adresine
 • 312 509 36 90 nolu faksa
 • PTT merkezinde bulunan formun doldurulması

Yollarından birisi ile PTT’ye bildirilmelidir.

İHLAL DURUMLU GEÇİŞLER:

 • HGS etiketi olmayan araçlara ait ihlalli geçişler;
  İhlalli geçişinden itibaren yedi (7) gün içerisinde HGS ürününü aldığı takdirde geçiş normal olarak ücretlendirilir.
 • HGS etiketi olduğu halde geçiş ücretini karşılayacak yeterli bakiye olmaması durumundaki ihlalli geçişler;
  İhlalli geçişinden itibaren yedi (7) gün içerisinde HGS ürününe geçiş ücretini karşılayacak tutarda para yüklendiğinde takdirde geçiş normal olarak ücretlendirilir.

Yapışkan Tipi Etiket 5 TL, Kart Tipi Etiket ise 15 TL den satışa sunulmaktadır. Bunun dışında araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verileri kullanılarak ödemeleri gereken ücret hesaplanacak, ücret karşılığı miktar müşterinin etikete bağlı hesaplarından karşılanacaktır. Etiket bulundurmadan geçiş yapan araçların plakaları, sistem tarafından çekilen fotoğraflardan tespit edilerek, cezai işlemler için plaka sahibine tebligat yapılacaktır.

4441788 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz yada, HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adlı internet sayfasından ulaşılabilmektedir.Belirtilen internet adresinden kullanıcı edinerek hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Giriş istasyonunuzun yanlış belirlendiğini veya belirlenemediğini düşünüyorsanız PTT Merkezlerinden veya hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden temin edeceğiniz Düzeltme Talep Formunu doldururak en yakın PTT merkezine teslim edebilirsiniz.Düzeltme Talep Formunu internet üzerinden de gönderebilirsiniz.

Müşteri hizmetleri sayfasına üye olabilmek için hgs ürününü aldığınız TC kimlik numarası üzerinden ya da vergi numarası üzerinden satışı gerçekleştilen hgs ürün numarası ile kayıt olabilirsiniz.

HGS ürün sahibi değilseniz sisteme kayıt gerçekleştirilememektedir.

Ürününüzü PTT merkez ve işyerlerinden iptal ettirerek yeni ürün alabilirsiniz, eski ürün içindeki bakiyeyi gerekli kontroller gerçekleştirildikten sonra 7 sonra yeni ürününüze aktarılabilmektedir.

Yeni ürün almak istemiyorsanız iptal ettirdiğiniz ürününüz içindeki bakiyeyi isminize havale olarak, posta çeki hesabınız varsa posta çeki hesabınıza isteyebilirsiniz ,1 ay sonra para iadesi gerçekleştirilmektedir. Verilen bilgiler PTT ürünleri geçerlidir, bankadan ürün aldıysanız bankanızla görüşmelisiniz.